رشد نوزاد

دندان کودک

دندان کودک

معمولا هنگامیکه کودک شش ماهه است اولین دندان‌های شیری در دهان او ظاهر می‌شود. رویش بقیه این دندان‌ها تا پایان ... ادامه مطلب