دندانگیر

دندانگیر یا لثه گیر وسیله‌ای است که درد دندان نوزاد شما را کم می کند. و البته نگرانی شما را بابت گاز گرفتن وسایلی که بهداشتی نیستند برطرف می کند.

ابزاری که درد دندان درآوردن نوزاد شما را کاهش می‌دهد، دندانگیر یا لثه گیر است. این وسیله موجب می‌شود، نگرانی بابت گاز گرفتن، وسایلی که بهداشتی نیست، برطرف خواهد شد.

برند یومامی تا به حال دو نوع دندانگیر عرضه کرده است: 1. دندانگیر تمام سیلیکونی طرح قلب 2. دندانگیر تمام سیلیکونی طرح گل

مشاهده همه 3 نتیجه