سرشیشه

چه نوزاد از شیر مادر مادر بخورد یا شیر خشک مصرف کند، بطری شیر خوری و یکی از مهمترین لوازم، مورد نیاز در این دوران است و پس سر شیشه هم که یکی از ملحقات، شیشه شیر است، یکی از وسایل مورد نیاز در تغذیه نوزاد است.

به طور کلی دو سر شیشه دهانه کلاسیک یا استاندارد و دهانه عریض توسط یومامی تولید و عرضه میگردد که هم قابل استفاده روی محصولات یومامی است، و هم بر روی محصولات دهانه کلاسیک و دهانه عریض مشابه قابل استفاده است.

مشاهده همه 8 نتیجه